XLIII. Dny lékařské biofyziky

Základní informace

Datum konání konference je: 27. 5. - 29. 5. 2020. O předběžné potvrzení účasti prosíme co nejdříve souhrnně od našich hlavních pracovišť, která oslovujeme emailem.

Konečné datum pro zaslání závazných přihlášek: 31. 3. 2020.

Konečné datum pro rezervaci garantovaného ubytování: 31. 3. 2020.

Konečné datum pro odeslání abstrakt odborných sdělení: 20. 4. 2020.

Konferenční poplatek:

  • 2000,- Kč pro výdělečně činné účastníky
  • 1500,- Kč pro doktorské i magisterské studenty
  • 500,- Kč pro jednodenní účastníky


Číslo účtu, zřízeného specificky pro účel konference, na které prosíme zasílat konferenční poplatky: Čs. Biologická Společnost, z.s., č.ú.: 5792280399/0800. Do poznámky pro příjemce je nutno uvést jméno, příjmení a zkratku kmenového pracoviště.