XLIII. Dny lékařské biofyziky

Kontakty

V případě potřeby se na nás můžete obracet na některém z následujících emailů, či telefonů:

Jméno a funkce Email Telefon
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (předsedkyně) lforyt@med.muni.cz. Při nutnosti rychlého řešení jakéhokoliv problému:
604 481 346
Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (zástupce předsedkyně) vmornst@med.muni.cz
Ing. Jana Pokorná (webmaster) jana.pokorna@med.muni.cz
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (dokumentace, média) staffa@mail.muni.cz
Marta Vágnerová (informační servis) mvagner@med.muni.cz 549 491 334
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (společenský program) danvlk@med.muni.cz
MUDr. Aleš Bourek, CSc. bourek@med.muni.cz
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. vbernard@med.muni.cz